”SNI Holding AB grundades 2014
och förvaltar idag bolag med
en total omsättning på över 300 Mkr. ”